Välkommen till Social Factory

Beställ radonmätning för nästa säsong redan nu

För att mäta radon på ett säkert sätt och få ett tillförlitligt årsmedelvärde är en långtidsmätning det mest pålitliga alternativet. Mätningen bör pågå i minst 60 dagar under eldningsperioden (1 oktober till 30 april). Att utföra mätningen själv är enkelt. Det är bara att beställa radondosor för villor, lägenheter eller arbetsplatser och placera dem enligt instruktionerna som följer med. När mätperioden är över kan du skicka tillbaka dosorna och inom cirka en vecka får du en ackrediterad mätrapport som visar om det finns höga radonhalter eller inte.

För att upptäcka radon är det nödvändigt att utföra mätningar. I bostäder och allmänna lokaler är det tillåtna årsmedelvärdet för radonhalten 200 Bq/m3. Långvarig exponering för höga radonhalter ökar risken för lungcancer. I Sverige ansvarar radon för cirka 500 fall av lungcancer årligen, vilket gör det till den näst vanligaste orsaken till lungcancer efter rökning. Enligt Strålsäkerhetsmyndigheten finns det uppskattningsvis 400 000 bostäder i Sverige med högre radonhalter än 200 Bq/m3.

Det är lämpligt att genomföra en radonmätning i följande situationer:

  • Vid köp eller försäljning av en bostad
  • Vid om- eller tillbyggnation av en bostad
  • Vid ändringar i ventilationssystemet eller uppvärmningssystemet
  • Vid nybyggnation av en bostad, särskilt om husgrunden inte är tillräckligt tät mot marken och markradon kan läcka in
  • Om det har gått mer än 10 år sedan den senaste radonmätningen
  • Om du misstänker att det finns radon

Radonhalter som överstiger 200 Bq/m3 bör åtgärdas. Om mätningen visar förhöjda radonhalter är det viktigt att få hjälp för att identifiera orsaken och vidta lämpliga åtgärder. Åtgärderna kan omfatta ökad ventilation, tätning eller isolering av utrymmen. Radon i hushållsvattnet kan tas bort genom att lufta vattnet eller genom att använda kolfilter.

I och omkring Stockholm finns områden där det finns en betydande risk för förhöjda radonhalter, exempelvis bostäder som är belägna på grusåsar eller i områden med uranrik granit. I Stockholms län finns också många bostäder som är byggt med blåbetong, ett byggmaterial som kan avge stora mängder radon. Blåbetong användes i bostadsbyggnader från 1929 till 1975. Radon är en radioaktiv gas som är osynlig, färglös och luktfri. Gasen bildas genom sönderfall av grundämnet radium. Radon finns i mer eller mindre höga halter i alla hus och kan vara skadligt vid för höga halter. En radonmätning kan avslöja om radonhalten är över referensnivån på 200 Bq/m³, vilket innebär en hälsorisk. Mätningen bör utföras med radonmätare från en ackrediterad laboratorium.