Välkommen till Social Factory

Skapa en trygg boendemiljö med radonmätning

För att säkerställa en hälsosam inomhusmiljö och minimera riskerna med förhöjda radonhalter är det ytterst viktigt att regelbundet genomföra radonmätningar. En pålitlig mätning med ett årsmedelvärde bör utföras under eldningssäsongen, som sträcker sig från den 1 oktober till den 30 april, över en period av minst två månader.

Att använda spårfilmsdosor för långtidsmätning är den mest pålitliga metoden för att mäta radon och erhålla ett exakt årsmedelvärde. Korttidsmätningar kan ge en indikation och är användbara vid specifika tillfällen, som vid husköp eller efter genomförda åtgärder.

Cirka 325 000 bostäder i Sverige misstänks ha förhöjda radonhalter, och varje år drabbas omkring 500 personer av lungcancer på grund av radonexponering. Därför är det nödvändigt att regelbundet utföra radonmätningar. Det är särskilt viktigt att genomföra radonmätningar i följande situationer:

 • Vid köp eller försäljning av en bostad.
 • Vid ändringar i ventilations- eller uppvärmningssystem.
 • Vid renoveringar eller tillbyggnader.
 • Vid nybyggnation.
 • Om det har gått mer än 10 år sedan senaste radonmätningen gjordes.
 • Om du misstänker att det finns radon.

Mätning av radon i villa, flerbostadshus, på arbetsplatser, samt i skolor och förskolor är det enda tillförlitliga sättet att säkerställa en inomhusmiljö fri från radon.

Så gör du en radonmätning:

 • Beställ radondosor: Beställ radondosor från pålitliga och ackrediterade företag som är specialiserade på radonmätning.
 • Placera ut dosorna: Följ noggrant medföljande instruktioner för att placera radondosorna på lämpliga platser. 
 • Genomför mätningen: Låt dosorna vara på plats i minst 60 dagar under eldningssäsongen (1 oktober till 30 april) för att få ett tillförlitligt årsmedelvärde.
 • Skicka tillbaka dosorna: Efter mätperiodens är slut skickas dosorna tillbaka för analys.
 • Få resultat: Inom cirka en vecka får du en rapport som visar om radonhalten är förhöjd eller inom acceptabla gränser.

Gränsvärdet för radonhalten är 200 Bq/m³ som årsmedelvärde, både i bostäder och allmänna lokaler. Om mätningen visar att radonhalten överstiger detta värde, krävs åtgärder för att minska exponeringen.

Beställ din radonmätning redan idag!