Välkommen till Social Factory

Hållbara investeringar – Så kommer du igång

Hållbara investeringar är ett viktigt sätt att bidra till en mer hållbar framtid. Genom att investera dina pengar i företag och projekt som fokuserar på miljömässigt och socialt ansvar kan du hjälpa till att skapa positiv förändring.

Varför är hållbara investeringar viktiga?

Hållbara investeringar spelar en avgörande roll för att skapa en mer hållbar framtid. Genom att investera dina pengar i företag och projekt som fokuserar på miljömässigt och socialt ansvar kan du bidra till att minska den negativa påverkan på planeten och samtidigt skapa positiv förändring. Hållbara investeringar bidrar till att stödja den gröna omställningen, främja sociala rättigheter och skapa en rättvisare och mer hållbar ekonomi.

Hur kan man kombinera finansiell avkastning med hållbara investeringar?

När det gäller hållbara investeringar finns det ofta en missuppfattning om att man måste välja mellan finansiell avkastning och hållbarhet. Men det är faktiskt möjligt att kombinera båda och uppnå både en positiv inverkan på miljön och samhället samt en god finansiell avkastning.

Ett sätt att uppnå denna kombination är genom den strategi som kallas ESG-integration (Environmental, Social, and Governance). Genom att integrera ESG-faktorer i investeringsbesluten tar man hänsyn till företagens resultat inom miljö, sociala frågor och bolagsstyrning. Detta kan bidra till att identifiera företag som är väl positionerade för att ta itu med framtida utmaningar och dra nytta av hållbarhetsmöjligheter.

Om du är en juridisk person som handlar med aktier, obligationer eller andra värdepapper, se till att du har en giltig LEI-kod.

5 steg – Så kommer du igång med hållbara investeringar

1. Utforska dina värderingar och mål: Börja med att definiera dina personliga värderingar och mål för dina investeringar. Vad betyder hållbarhet för dig? Finns det specifika områden eller sektorer som du vill stödja?
2. Gör din research: Undersök olika hållbara investeringsmöjligheter och företag. Var uppmärksam på deras miljömässiga och sociala resultat samt deras hållbarhetsstrategier.
3. Välj rätt investeringsstrategi: Det finns olika metoder för hållbara investeringar, t.ex. bolagsgenomlysning, påverkansinvesteringar och ESG-integrering. Välj den strategi som bäst passar dina värderingar och mål.
4. Rådfråga en expert: Om du är osäker på hur du ska komma igång eller vill ha experthjälp kan du kontakta en professionell finans- eller investeringsrådgivare med erfarenhet av hållbara investeringar.
5. Övervaka och utvärdera dina investeringar löpande: Håll ett öga på utvecklingen av dina hållbara investeringar och utvärdera deras resultat. Var uppmärksam på eventuella förändringar i företagens hållbarhetspraxis och justera dina investeringar efter behov. 

Genom att följa dessa steg kan du komma igång med hållbara investeringar och bidra till en mer hållbar framtid.